BACNGUYENCHAT - TSJ68

 • Thanh bạc TSJ68 - 2,5g
  Thanh bạc TSJ68 - 2,5g-Bac-nguyen-chat
  Giá cả phải chăng
  200.000₫
  Giá bán
  200.000₫
  Giá cả phải chăng
  200.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc TSJ68 - 5g
  Thanh bạc TSJ68 - 5g
  Giá cả phải chăng
  350.000₫
  Giá bán
  350.000₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc TSJ68 - 1/2 OUNCE
  Thanh bạc TSJ68 - 1/2 OUNCE-Bac-nguyen-chat
  Giá cả phải chăng
  550.000₫
  Giá bán
  550.000₫
  Giá cả phải chăng
  550.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc TSJ68 - 5g
  Đồng xu bạc TSJ68 - 5g-Bac-nguyen-chat
  Giá cả phải chăng
  300.000₫
  Giá bán
  300.000₫
  Giá cả phải chăng
  300.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc TSJ68 - 20g
  Thanh bạc TSJ68 - 20g-Bac-nguyen-chat
  Giá cả phải chăng
  650.000₫
  Giá bán
  650.000₫
  Giá cả phải chăng
  650.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc TSJ68 - 10g
  Thanh bạc TSJ68 - 10g
  Giá cả phải chăng
  450.000₫
  Giá bán
  450.000₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu đánh cảm TSJ68 - 5g
  Đồng xu đánh cảm TSJ68 - 5g
  Giá cả phải chăng
  300.000₫
  Giá bán
  300.000₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc TSJ68 - 3,75g
  Đồng xu bạc TSJ68 - 3,75g-Bac-nguyen-chat
  Giá cả phải chăng
  270.000₫
  Giá bán
  270.000₫
  Giá cả phải chăng
  270.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết

BẠC IN LOGO TÙY CHỈNH

Bạc nguyên liệu ngành trang sức và công nghiệp

đồng xu bạc của thế giới

 • Đồng xu bạc Ngỗng Canada 2 oz 2020
  Đồng xu bạc Ngỗng Canada 2 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc Năm Chuột Úc 1 oz 2020
  Đồng xu bạc Năm Chuột Úc 1 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc gấu Koala Úc 1 oz 2020
  Đồng xu bạc gấu Koala Úc 1 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc gấu Koala Úc 1 kg 2020
  Đồng xu bạc gấu Koala Úc 1 kg 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu Bạc Kangaroo Úc 1 oz 2020
  Đồng xu Bạc Kangaroo Úc 1 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc Con ngựa trắng Anh 2 oz 2020
  Đồng xu bạc Con ngựa trắng Anh 2 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bac Sư tử trắng Anh 2 oz 2020
  Đồng xu bac Sư tử trắng Anh 2 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu Bạc Britannia Coin 1 oz 2020
  Đồng xu Bạc Britannia Coin 1 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu lá phong bạc Canada 1 oz 2020
  Đồng xu lá phong bạc Canada 1 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Đồng xu bạc Đại bàng Mỹ 1 oz 2020
  Đồng xu bạc Đại bàng Mỹ 1 oz 2020
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết

thanh bạc của thế giới

 • Thanh bạc nữ thần
  Thanh bạc nữ thần
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc Đại bàng Mỹ 10 oz
  Thanh bạc Đại bàng Mỹ 10 oz
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc rồng 1 oz 2018
  Thanh bạc rồng 1 oz 2018
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết
 • Thanh bạc hình chữ nhật 1 oz
  Thanh bạc hình chữ nhật 1 oz
  Giá cả phải chăng
  0₫
  Giá bán
  0₫
  Giá cả phải chăng
  Đơn giá
  phần 
  Bán hết

đảm bảo hài lòng 100%

Tại sao nên mua kim loại quý từ Bacnguyenchat

Vị trí

BẠC NGUYÊN CHẤT

Trụ sở chính : 

L18 -11-13 Toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 2 :

1446 - 1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp HCM

Điện thoại:

(028) 6278 2215 - 0816689124

Email: info@bacnguyenchat.com

Thời gian làm việc : 24/7

Đường đi