Cuộc Sống Tại BACNGUYENCHAT

Nếu bạn có niềm đam mê xuất sắc, có động lực vươn tới thành công và mong muốn trở nên tốt hơn ngày hôm qua, bạn sẽ phát triển mạnh tại BACNGUYENCHAT. Chúng tôi cố gắng kết hợp một môi trường vui vẻ, tập trung vào nhân viên với thách thức giúp hình thành một ngành năng động và thú vị.

Những lợi ích

BACNGUYENCHAT cung cấp đầy đủ các phúc lợi  cho tất cả nhân viên toàn thời gian, bao gồm bảo hiểm, lương thưởng,.... Chúng tôi cũng hỗ trợ các bữa trưa  và thời gian nghỉ có trả tiền, ngoài các ngày nghỉ có trả lương.

Văn hóa

Tại BACNGUYENCHAT, chúng tôi tin rằng tinh thần đồng đội được xây dựng không chỉ thông qua làm việc cùng nhau mà còn trong nhiều sự kiện của công ty, các cuộc thi, các buổi đào tạo tương tác và các chuyến đi chơi xã hội. Một thành phần chính trong văn hóa của chúng tôi là những người chúng tôi làm việc cùng.

Giá trị & Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là theo đuổi các giải pháp sáng tạo mang lại khả năng tiếp cận cho ngành Kim loại quý. Chúng tôi cũng cam kết hướng đến sự xuất sắc khi chúng tôi xây dựng không chỉ doanh nghiệp của mình mà còn cả nhân viên của chúng tôi ở cấp độ cá nhân và chuyên nghiệp.

 

 1. Sự vĩ đại

  Thử thách bản thân để trở thành người giỏi nhất.

 2. Quyền sở hữu

  Chấp nhận trách nhiệm giải trình.

 3. Giao tiếp

  Lắng nghe một cách nghiêm túc, nói chuyện cởi mở, cộng tác hiệu quả.

 4. Trao quyền

  Đưa ra quyết định thông minh, có tính toán.

 5. Thống nhất

  Làm việc cùng nhau để đạt được cùng nhau.

 6. Dịch vụ

  Hỗ trợ lẫn nhau, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

 7. Độ nhạy

  Ăn mừng những điều tốt đẹp, dù nhỏ đến đâu