Đồng xu 1 gam vàng - Thị trường thứ cấp-Bac-nguyen-chat
Đồng xu 1 gam vàng - Thị trường thứ cấp-Bac-nguyen-chat
  • Tải hình ảnh vào Trình xem thư viện,
  • Tải hình ảnh vào Trình xem thư viện,

Đồng xu 1 gam vàng - Thị trường thứ cấp

Giá cả phải chăng
0₫
Giá bán
0₫
Giá cả phải chăng
Bán hết
Đơn giá
phần 


Điểm nổi bật của vòng:
  • Chứa 1 gam (0,0321 oz) vàng ròng .999+.
  • Đi kèm trong bao bì bảo vệ.
  • Ngược lại: Kiểu dáng khác nhau.
  • Đảo ngược: Kiểu dáng khác nhau.
  • Các vòng có thể hoàn hảo, lộn xộn hoặc ở giữa.